Skip to content

The Welsh Highland Railway Centenary Celebrations 2023

The Welsh Highland Railway Centenary Celebrations took place over the weekend of 23rd, 24th & 25th of June 2023.

Watch the video 0f the event here

Tthe ‘Ffestiniog & Welsh Highland Railways’ & the ‘Welsh Highland Heritage Railway’ along with the WHR Heritage Group and other  supporting societies worked together to organise these celebrations, which primarily took place in and around Porthmadog.

The  2023 event re-created scenes from the original WHR operation and showcased the history of this iconic line right through to the scenic tourist trains that operate today.


DATHLIADAU CANMLWYDDIANT RHEILFFORDD UCHDELDIR CYMRU 2023…

Cafodd Dathliadau Canmlwyddiant Rheilffordd Ucheldir Cymru  eu cynnal dros benwythnos y 23ain, 24ain a 25ain o Fehefin 2023.

 Cydweithiodd  ‘Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri’ a ‘Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru’ ynghyd â’u cymdeithasau cefnogol  i drefnu’r dathliadau hyn, a gafodd eu cynnal yn bennaf yn ardal Porthmadog.

Gwnaeth y digwyddiad yn 2023 ail-greu golygfeydd o weithrediad gwreiddiol RHUC ac  arddangos hanes y llinell eiconig hon hyd at y trenau twristiaeth golygfaol sy’n gweithredu heddiw.